ÁSZF
Főoldal ÁSZF
Általános szerződési feltételek és információk

Szerződés létrehozása – áruk rendelése
Vásárlástól való elállás
Árak és fizetés
Szállítás és kézbesítés
Regisztráció és felhasználói fiókok
Fiók törlése vagy felfüggesztése
Alkalmazandó jog
A teljes megállapodás
Megszakíthatóság
Egyéb

Ezek a feltételek (továbbiakban „felhasználási feltételek”) a Cornuda BT (Továbbiakban “Eladó”) az Eladó és a Felhasználó, vagy a vállalkozó (továbbiakban “Vevő”) közötti megállapodás, a jelen Termékek Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő szállítására.

Ezeknek az adásvételi feltételeknek megfelelően a “vevő” olyan fizikai vagy jogi személy, aki kitölti a szükséges információkat és megrendeli a terméket a www.cosmetix.hu weboldalon keresztül.

“Termék”: a Weboldalon értékesíthető termék, amelyet az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a Vevőnek szállít.

A www.cosmetix.hu (továbbiakban “weboldal”) használatával teljes mértékben elfogadja ezeket a feltételeket; Ennek megfelelően, ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel vagy a jelen feltételek bármely részével, akkor ne használja a weboldalunkat.

1. SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSA – ÁRUK RENDELÉSE

1.1. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek bemutatása a Honlapon kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A Vevőre semmilyen vevőkötelezettség nem vonatkozik. A weboldalon található termékek bármelyik fényképének és / vagy illusztrációjának nincs szerződéses értéke.

1.2. A Weboldal a termékekre, az árakra, valamint a szállítási és csomagolási költségekre vonatkozó információkat tartalmaz.

1.3. A szállítási és csomagolási költségek a weboldalon feltüntetett feltételek szerint érvényesek.

1.4. A Termék megvásárlásához a Vevő választja ki a terméket, és hozzáadja a tételt a weboldalon elérhető online vásárlási kosárhoz a “bevásárlókocsi” ikonra kattintva. A Termék hozzáadása után a Vevő megrendelést helyez el a Weboldalon az alábbiakra vonatkozó adatok kitöltésével:

– a megrendelt Termék,
– kiszállítási cím,
– a fizetési mód,

1.5. A Megrendeléshez tartozó űrlapok kitöltését követően, a Vevő a megrendelés megerősítéséhez kattintson a “megrendelés” gombra. A megrendelés elküldése után az Eladó, a Vevőnek a rendelésben és / vagy a felhasználói fiókban lévő Vevő által megadott e-mail címén keresztül továbbítja, a Vevőnek a visszaigazolást. Ez a rendelés megerősítése pusztán elismerése, hogy az eladó megkapta a rendelést, de nem erősíti meg a vevő által a termék megvásárlására vonatkozó ajánlat elfogadását. Az Eladónak joga van bármikor visszautasítani a rendelést, amíg a Rendelésnek megfelelő termék elküldésére nem kerül. A Vevő és az Eladó között szerződéses kapcsolat csak akkor keletkezik, ha az Eladó a Megrendelést elküldi.

1.6. Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Vevőtől írásban vagy telefonon, a megrendelésről további megerősítést kérjen.

1.7. A Vevő elismeri és elfogadja a távoli kommunikáció eszközeiben rejlő kockázatokat. A távoli kommunikáció eszközével kapcsolatos díjak, például az internetkapcsolat és a telefondíjak kizárólag a Vevőt terheli. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó által elektronikus úton történő bármilyen kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül, ahogy a jogi rendelkezések előírhatják.

1.8. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a terméknek Weboldalról való eltávolításáért és / vagy a Weboldal bármely tartalmának szerkesztéséért és / vagy abban az esetben, ha a szállító megtagadja a Megrendelés kiszállítását.

2. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

2.1. A Vevő visszavonhatja az Vásárlási Szerződést, ha a Vevő az átvételtől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, a Terméket nem használta. A Vevőnek, a szerződésből történő visszalépésről szóló döntést haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) naptári napon belül, – a Vásárlási Szerződés megkötésének napjától -értesítenie kell az Eladót, az Eladó email-címén. Az eladó e-mail címe: cornudabt@gmail.com

2.2. Amennyiben a Vevő az Általános Szerződési Feltételek 3.1. Cikkelye alapján a Vásárlási Szerződésből való kilépési jogát gyakorolja, az Értékesítési Szerződés érvényét veszti. A Vevőnek 14 (tizennégy) naptári napon belül vissza kell juttatnia a terméket az Eladónak, miután értesítette az Eladót arról, hogy visszavonja Vásárlási Szerződést. A Vevő viseli a termékek visszaküldésével járó költségeket.

2.3. Az Eladó visszautasíthatja az érintett Termék árának visszafizetését mindaddig, amíg meg nem kapja az Elállási Joggal érintett Terméket, és / vagy addig, amíg a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arról, hogy az elállási jog által érintett terméket visszaszolgáltatta.

2.4. Az Eladónak joga van visszavonni az értékesítési szerződést a polgári törvénykönyv 1829. cikkének (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Ezt a jogot az Eladó csak akkor gyakorolhatja, ha a Vevő átveszi a Eladó által szállított termékeket. Az Eladó, a Termék vásárlásakor használt fizetési módozat alapján kötles a Termék árát Vevő részére visszafizetni.

3. ÁRAK ÉS FIZETÉS

3.1. A weboldalon feltüntetett összes termék ára tartalmazza az ÁFA-t (hozzáadott érték-adó), és a szállítási költségeket. A termékek árai csak arra az időszakra érvényesek, mikor a weboldalon megjelennek.

3.2. A Vevő ,az Eladónak a szállítási költségekkel együtt megrendelt árat a Felek által elfogadott összegben köteles megfizetni az itt leírt feltételeknek megfelelően.

3.3. A Vevő elfogadja a következő fizetési módokat:

– utánvételesen
– előreutalással

3.4. Az Eladónak jogában áll bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítani a Termékek árait és a szállítási költségeket. A Vevőnek a Termék árát és a kapcsolódó szállítási költségeket a Weboldalon, a Megrendelés megerősítésének időpontjában fel kell feltüntetni.

3.5. A Vevő az Árat és a kapcsolódó költségeket az átvételkor fizeti. Kivéve viszonteladói vásárlók, akik minden esetben előreutalással fizetnek.

3.6. Az Eladó saját belátása szerint a Vevőnek a termék árának csökkentését biztosíthatja.

4. SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

4.1. Ha a Vevő nem veszi át a megrendelt Terméket, akkor az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevőt a megbízhatatlan vásárlók listájához (a továbbiakban: “feketelista”) adja hozzá. A továbbiakban Eladó kérheti a feketelistán lévő Vevőtől a megrendelés értékének előreutalását Eladó bankszámlájára:

4.2. A Vevő viseli a szállítási többletköltségeket, amennyiben a Vevő kizárólagos hibája miatt, az Eladónak a Megrendelésen feltüntetett címhez képest más címre, vagy más szállítási módon kell kézbesítenie Vevő megrendelését.

4.3. A Termékek szállítására vonatkozó bármely egyéb információ a Fizetés és Szállítás menüpontok alatt érhető el.

5. REGISZTRÁCIÓ ÉS FIÓKOK

5.1. A weboldalon lehetőség van regisztrálni és ezáltal felhasználói fiókot létrehozni. (továbbiakban “fiók”) A fiók, regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével hozható létre.

5.2. A Vevő tudomásul veszi és kizárólagos felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy a Személyes Adatok és egyéb információk, amelyeket a regisztráció során megad, a valóságnak megfelelnek. A Vevő valamennyi személyes adatát és egyéb adatait bizalmas információnak kell tekinteni. A Vevő kötelessége Eladót értesíteni személyes adatai megváltozásáról. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által nyújtott személyes adatokat és egyéb információkat az Eladó helyesnek, a valóságnak megfelelőnek vélelmezi.

5.3. Nem használhatja másik személy fiókját a weboldal eléréséhez, hacsak nem rendelkezik az adott személy kifejezett engedélyével.

5.4. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználói fiók működése megszakadhat a hardver és / vagy a szoftver karbantartása során az Eladó vagy harmadik fél általi karbantartás során.

6. FIÓK TÖRLÉSE VAGY FELFÜGGESZTÉSE

6.1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy törölje a felhasználói fiókot, ha a Vevő 2 (két) éves időtartamra inaktív marad, és / vagy ha a vevő nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételeket és / vagy a Vevő nem felel meg az értékesítési szerződés rendelkezéseinek.

6.2. A Vevő bármikor törölheti felhasználói fiókját a weblap profilbeállítás menüpontjában.

6.3. Semmilyen körülmények között az Eladó nem felel a Felhasználói fiók megfelelő működéséért. A felek kifejezetten egyetértenek abban, hogy az Eladó előzetes értesítés nélkül szerkesztheti a felhasználói fiók működését.

7. ALKALMAZANDÓ JOG

7.1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Magyar törvényeknek megfelelően kell szabályozni, értelmezni és végrehajtani. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő vitákat, vagy eljárásokat az illetékes bíróságok kizárólagos joghatósága alá kell vinni.

8. A TELJES MEGÁLLAPODÁS

8.1. Az Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten feltüntetett feltételek és bármely dokumentum a Vevő és az eladó közötti teljes megállapodást jelenti, a jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyához fűződő viszonyban, és a Felek közötti előzetes megállapodások helyébe lép.

9. MEGSZAKÍTHATÓSÁG

9.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek és / vagy végrehajthatatlannak minősül és / vagy az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná teszi, az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a rendelkezés egyéb részének érvényességét vagy végrehajthatóságát, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely más rendelkezését.

10. EGYÉB

10.1. Az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó eladási szerződés elektronikus úton kerül tárolásra, és a Vevő számára hozzáférhető.

10.2. A Vevő, Szerződési Feltételekhez kapcsolódó kérdéseivel az eladó e-mailes elérhetőségén tud kapcsolatba lépni az Eladóval. e-mail cím: cornudabt@gmail.com

Close Menu
×
×

Cart